System ratalny

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym Bank uznaje, że obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty lub paszport.

W przypadku obcokrajowców:

 • Obywatele UE/EFTA:
  • paszport/dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający status rezydenta
  • dokument z nadanym nr PESEL
 • Obywatele spoza UE: karta pobytu
  • dokument z nadanym nr PESEL

Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

 • Umowa o pracę
 • Emerytura
 • Zasiłek przedemerytalny / świadczenie przedemerytalne
 • Renta
 • Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy
 • Gospodarstwo rolne
 • Produkcja rolna
 • Działy specjalne produkcji rolnej
 • Działalność gospodarcza
 • Wynajem lokali / dzierżawa gruntu
 • Duchowni i osoby zakonne
 • Kontrakt marynarski
 • Pozostałe kontrakty
 • Kontrakt żołnierski
 • Umowa zlecenie / o dzieło / agencyjna

Przejdź do Oficjalnej Strony Banku aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uzyskania kredytu.

Polub nas

Udostępnij

Nigdy nie nurkowałeś?

Dowiedz się jak zacząć podwodną przygodę!

Stronę przegląda się wygodniej trzymając urządzenie poziomo.

Zamknij ten komunikat