Aby dołączyć do grona instruktorów SSI musisz spełnić poniższe warunki:
 • Ukończone 18 lat.
 • Kandydat do programu Crossover SSI musi być instruktorem organizacji nurkowej rozpoznawalnej na świecie, posiadającej certyfikat ISO, RSTC lub EN.
 • Musi posiadać aktywny status nauczycielski.
 • kopia wszystkich licencji instruktorskich do pionu rekreacyjnego
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich (okres ważności 1 rok) potwierdzających brak przeciwwskazań do nurkowania i podpisanych przez uprawnionego lekarza.
 • Przedstawienie dowodu aktualnego szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna i CPR.
 • Przedstawienie dowodu umiejętności podawania tlenu w sytuacjach awaryjnych. Obejmuje to znajomość uwarunkowań medycznych istotnych podczas korzystania z tlenu medycznego (okres ważności 2 lata)
 • Przejawianie zachowań lidera oraz spełnianie wszystkich wymogów programu.
 • przeprowadzić poprawną demonstrację w wodzie podstawowych ćwiczeń programu kursu OWD.
 • Zdanie egzaminu końcowego z wynikiem przynajmniej 90%.
 • Posiadanie ubezpieczenia OC.
 • Współpraca z aktywnym centrum nurkowym lub resortem SSI.

W zależności od poziomu instruktora i jego uprawnień istnieje wiele wersji programu crossover. Każdy z nich prowadzony jest w postaci warsztatów, zaznajomienia ze standardami oraz procedurami SSI.

Więcej szczegółów dotyczących wersji programów CrossOver znajdziesz na naszej stronie www.instruktorssi.pl jeśli masz pytania pisz do nas ! kliknij... KONTAKT