Kurs składa się:  

- Teoretyczne zajęcia w klubie (Historia SSI Freedivingu, fizjologia i fizyka freedivingu, planowanie i organizacja nurkowania na bezdechu, bezpieczeństwo w freedivingu)

- Praktyka w klubie (Rozciąganie relaksacja i rozgrzewka)

- Praktyka w basenie (Technika nurkowania i pływania, ratowanie i pomoc przy BO, i LMC, zajęcia w statyce (STA) i dynamice (DYN)). 

- Praktyka na wodach otwartych (Technika nurkowania i pływania, ratowanie i pomoc przy BO, i LMC, zajęcia w dynamice (CWT)) do głębokości 20 metrow. Maksymalna głębokość dla kursantów poniżej 15 roku życia podczas wszystkich nurkowań szkoleniowych wynosi 12

metrów.

Wymagania dotyczące kursantów: 

- Wiek minimalny: 12 lat. (Maksymalna głębokość dla uczniów poniżej 15 lat podczas wszystkich nurkowań szkoleniowych wynosi 12 metrów.)

- Umiejętność pływania.

- Jedno zdjęcie

- Sprzęt maska, fajka , płetwy

Czas Trwania: 

- Zalecany czas trwania (godziny) szkolenia: 16-20

    •    2 theory sessions

    •    1 dynamic apnea session

    •    1 static apnea session

    •    2 open water sessions

Zaliczenie kursu:  

- Pływanie dynamiczne z użyciem podwójnych płetw na odległość 30 metrów 

- Pływanie z użyciem Tylko rąk na odległość 15 metrów.

- Zdejmowanie maski, wynurzenie bez maski z głębokości dziesięciu (10) metrów.

- Constant Weight Dive (CWT) przynajmniej na głębokość dziesięciu (10) metrów, maksymalnie do dwudziestu (20)

metrów

- Techniki ratownicze z głębokości dziesięciu (10) metrów

- Wynurzenie jedynie przy użyciu rąk z głębokości dziesięciu (10) metrów

- Zdanie egzaminu końcowego Freediving Level 1 z wynikiem 80%.

- Przy nie zaliczeniu Wód Otwartych student dostanie certyfikat FREEDIVING POOL 

- Przy nie zaliczeniu Basenu student dostanie certyfikat FREEDIVING BASIC 

Po pomyślnym ukończeniu kursu: 

Międzynarodowy certyfikat SSI Freediving Level 1

Osoby z licencją Freediving Level 1 mogą nurkować samodzielnie wraz z równorzędnie lub lepiej wyszkolonym partnerem, w środowisku i do głębokości 20 metrów. 

Możliwość kontynuowania szkoleń SSI freedivingu Level 2 lub 3

Program Freediving Level 1 

Dzień 1

Dzień 2

Program FreedivingBasic/Pool

Program  Upgrage  Basic/Pool to Level 1 

9:00

Rejestracja

Rejestracja

9:30

10:00

Teoria z freedivingu

Rozciągania, rozgrzewka

10:30

Trening oddechowy (Prāāyāma) 

11:00

Rozciągania, rozgrzewka

Przerwa

11:30

Trening oddechowy (Prāāyāma) 

Wejście do wody Dynamiczne apnoe DYN 

 na odległość 30 metrów  Pływanie z użyciem Tylko rąk na odległość 15 metrów 

12:00

trening-relaksacyjny

12:30

Przerwa

Wejście do wody Dynamiczne apnoe CWT do 10 metrów

13:00

Wejście do wody                                              Pływanie na odległość 200 metrów         Statyczne apnoe STA

13:30

14:00

14:30

Wejście do wody                                             Dynamiczne apnoe DYN 

 na odległość 30 metrów                                     Pływanie z użyciem Tylko rąk na odległość 15 metrów   

Przerwa

15:00

15:30

Wejście do wody Dynamiczne apnoe CWT do 10-15 metrów Wynurzenie jedynie przy użyciu rąk z głębokościdziesięciu 10 metrów.                                                                                             Wynurzenie bez maski z głębokości dziesięciu 10 metrów 

16:00

Przerwa

16:30

Teoria z freedivingu

17:00

17:30

Wejście do wody Dynamiczne apnoe CWT do 5 metrów

18:00

18:30

19:00

Testy